O Nas

EKO-Dzieciak to program edukacji ekologicznej adresowany do dzieci i młodzieży.

W ramach programu oferujemy warsztaty edukacyjno-twórcze dla różnych grup wiekowych.

W trakcie naszych zajęć wykorzystujemy  ciekawe, dedykowane prezentacje multimedialne, wyświetlamy krótkie epizody filmowe i dyskutujemy na ich temat, przeprowadzamy warsztaty i doświadczenia, demonstrujemy pomoce naukowe i wykorzystujemy różnego rodzaju rekwizyty.

EKO-Dzieciaki

Zajęcia mają urozmaiconą formę i dzięki niej jesteśmy w stanie utrzymać uwagę i zainteresowanie dzieci tematem.
Ze szczególną dbałością podchodzimy do konstrukcji zajęć, aby ciąg przekazywanych informacji był zrozumiały, logiczny
i adekwatny do wieku uczestników. Szczegóły dotyczące zajęć w zakładce: Warsztaty

Zamów Zdjęcia

 
Eko Echo

23.11.2016

 

23 listopada zakończyliśmy kolejny cykl zajęć „Oddech i wszechobecny kurz” dla klas II gimnazjum w Legionowie.

Zanieczyszczenie powietrza szkodliwymi dla zdrowia pyłami, źródła tych zanieczyszczeń oraz działania podejmowane dla poprawy jakości powietrza to zasadnicze kwestie poruszane
w trakcie tych zajęć. Dziękujemy wszystkim szkołom za miłe przyjęcie a uczniom za aktywny udział
w zajęciach. Najbardziej cieszy naszych uczestników warsztat i zabawa z balonami a także „smartfonowe” poszukiwania pyłów.

Eko-Dzieciak jest dumny ze współpracy
z Legionowem – miastem które podejmuje wszelkie możliwe działania dla poprawy jakości swojego środowiska i dąży do zrównoważonego rozwoju:

Od 19 listopada 2015 roku w Legionowie obowiązuje uchwała rady miasta o dofinansowaniu z budżetu gminy wymiany pieców węglowych na ekologiczne źródła ciepła: nowoczesne piece gazowe, olejowe lub pompy ciepła. Wraz z wymianą na piec gazowy można także uzyskać dotację do przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej. Gmina finansuje do 8 tys.
w przypadku wymiany pieca na gazowy czy olejowy i do 16 tys. na pompę ciepła. Pokrywa także koszt przyłącza gazowego. W 2015 roku zawarto 17 umów, w 2016 roku 75. W budżecie na 2017 rok zaplanowano 200 tys. zł na ten cel, ale w przypadku wyczerpania tych środków zostaną one zwiększone
.

Czytaj więcej... 
 
 
 
   
 
tel: 600-99-43-25
biuro@eko-dzieciak.pl
Granica
ul. Skośna 6
05-806 Komorów
 
 
 
  Projekt - www.kristoforus.pl